Dr. Ayşen İnceoğlu Taşkın

Hakkında

20.11.1979
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi (2003)
İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi 1.Nöroloji Kliniği ihtisas (2004-2009)

Çalıştığı Kurumlar
Mardin Devlet Hastanesi
Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi
İzmir Özel Su hastanesi

Uzmanlık Tezi


Migren ve alt grupları ile gerilim tipi baş ağrısı ve alt gruplarının klinik,
Demografik özellikleri ile tedaviye yanıtlarının karşılaştırılması

 

Yayınlar

  • Sexsual Dysfunction And Sympathetıc Skin Response  Recorded From The Genital Region in Women With Multiple Sclersosis  (2007: Yaprak Seçil; Yesim Yetimalar; Muhtesem Gedizlioğlu; Esra Arpacı; Figen Tokuçoğlu; Ayşen İnceoğlu Kendir; Mustafa Basoglu; Cumhur Ertekin)
  • Unusual Primary Manifestations Of Multiple Sclersosis (2008-Yeşim Yetimalar, Yaprak Seçil, Ayşen Kendir İnceoğlu, Şölen Eren, Mustafa Başoğlu)
  • Chronıc Migraine : A Prospective Clinical Study in A Headache Center Popultion (2009 – Yeşim Yetimalar Beckmann MD,; Yaprak Seçil MD,; Ayşen İnceoğlu Kendir,; Mustafa Başoğlu)
  • İlaç Aşırı Kullanım Başağrılı Klinik Ve Tedavi Özellikleri (2009-Dr. Ayşen İnceoğlu Kendir, Dr. Yeşim Beckmann, Dr.Yaprak Seçil, Dr. Gaye Eryaşar , Dr. Mustafa Başoğlu)

İki Olgu Nedeni İle Disferlinopati (2011-Gaye Eryaşar, Yaprak Seçil, Yeşim Beckmann, Ayşen Kendir İnceoğlu, A. Gülden Diniz, Mustafa Başoğlu) 

Ozel Ege Sehir Hastanesi - Doktorlar - Uzm. Dr. Ayşen İnceoğlu Taşkın