Opr. Dr. Aygün Akberova

Hakkında

12.01.1987


Azerbaycan Devlet Üniversitesi Tıp fakultesi,Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi
(Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı)


 

Çalıştığı Kurumlar

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi (Kadın Hastalıkları Bölümü)
 • Özel  Egeşehir Hastanesi

 

Özel ilgi alanı

 • Vajinismus tedavisi
 • Cinsel terapi
 • Genital estetik (Labioplasti,Vajinoplasti, Himenoplasti, Hoodoplasti )

Uzmanlık alanları

 • Gebelik takibi,
 • İkili,Üçlü ve Dörtlü taramalar,
 • Normal ve Sezaryan ile doğum,
 • Jinekolojik hastalıklar,
 • Açık ve kapalı cerrahi ameliyatlar,
 • İnfertilite tanı ve tedavisi,
 • HSG çekilmesi,
 • İUİ (aşılama),
 • İdrar kaçırmanın medikal ve cerrahi tedavisi
 • Servikal patolojilerin yönetimi,
 • Kolposkopi,
 • HPV tanı ve tedavisi

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 • Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği, 2012
 • Maternal Fetal Tıp Derneği, 2012
 • Perinatal Tıp Vakfı, 2013
 • Üreme Tıbbı ve Cerrahisi derneği, 2013
 • Jinekolojik Endoskopi Derneği ,2014
 • Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneği,2015
 • Türk Ürojinekolojik ve Pelvik Rekonstruktif Cerrahi Derneği, 2015
 • Mesleki tecrübeler ve kariyer:
 • Gebelikte 1 ve 2 trimester tarama kursu, 2013
 • Gebelikte Ayrıntılı Ultrosonografi kursu, 2013
 • Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi kursu, 2014
 • Laparoskopık cerrahi sütür kursu,2015
 • Jinekolojik Mikrocerrahi kursu, 2016
 • Histereskopik Cerrahi kursu, 2017
 • Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 2012
 • Üreme Tıbbi ve Cerrahisi Derneği Kongresi, 2015
 • XI Türk Alman Jinekoloji Kongresi, 2016
 • Avrupa Jinekolojik Endoskopi Derneği Kongresi, 2017
 • Maternal-Fetal Tıp Derneği ,Obstetrik Ultrasongrafi Kongresi,2017
 • Ulusal Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Kongresi, 2017

 

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 

 • Determination of Endoglin M-RNA expression in eutopic and ectopic tissues in patients with endometriosis
  Akbarova, B.Acar, S.Kızıldag, M.Koyuncuoglu 2016
 • Matur kistik Teratomda  Tiroid Papiller Karsinom tanısı ve tedavisi
  Akbarova, A.C.Ozay, O.Emekci, 2016, Jinekoloji-Obstetri ve Neonotoloji Tıp Dergisi
 • Prenal Diagnosis of case with Diastometomyelia
  Akbarova, S.Kose, S.Altunyurt 2015, TAJEV
 • Uterin arter embolizasyonu sonrası myoma uterinin ekspulsiyonu
  C.Özay, A.Akbarova, B.Acar, Zeynep Kamil Tıp Bülteni.2014
 • İnguinaL Endometriomalı hastalarda tanı ve tedavi yönetimi
  Akbarova, U.Saygılı, O.E.Dogan, TJOD, 2015

Gebelikde Cantrell Pentalojisi tanısı ve yönetimi
A.Akbarova,E.Caglıyan, S.Kose, S.Altunyurt, Perinatoloji dergisi, 2014