Uzm. Dr. Erkan SÖĞÜT

Hakkında

Denizli, 1976

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (1994-2001)

 

 

Çalıştığı Kurumlar

 • İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Bölümü (2002-2005)
 • İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, I. Biyokimya ve Klinik Biyokimya Bölümü (2002-2005)
 • Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Laboratuarı, Sorumlu Uzman 2005-2010
  Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 2010-2012
  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Laboratuarı
  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Laboratuarı 2014-2016
 

Katıldığı Kurslar Ve Eğitimler

 • Laboratuvar Organizasyonu, Yönetimi ve Kalite Kursu. Türk Klinik Biyokimya Derneği, 27 Aralık 2003, İzmir.
 • Temel Hematolojik Testler Kursu. Türk Klinik Biyokimya Derneği, 9 Eylül 2004, Marmaris.
 • Hücre Kültürü Teknolojisinde Temel Prensipler ve Yapay Organlar. Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBILTEM), 24-26 Kasım 2004,

İzmir.

 • Moleküler Tanı Teknikleri Çalıştayı. Türk Biyokimya Derneği, 29 Ekim 2008, Nevşehir.
 • Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu. T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, 19 Haziran 2009, Trabzon.
 • Proteomik Araştırmaları Temel Bilgileri ve Uygulama Örnekleri. Türk Biyokimya Derneği, 10-11 Aralık 2009, İstanbul.
 • Uygulamalı Flow Sitometri Eğitimi. Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi, 14 Aralık 2010, Kocaeli.
 • Uygulamalı Temel Kök Hücre Teknikleri ve Moleküler Biyoloji Kursu. Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi, 13-17 Aralık 2010, Kocaeli.
 • Kütle Spektrometrisi; Tandem MS Kursu. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği, 27 Eylül – 01 Ekim 2011, Dalaman.
 • Bilimsel Çalışmalarda İstatistiğin Rolü: Bilinmesi Gereken Yöntemler ve Uygulama Alanları. Türk Biyokimya Derneği, 26 – 27 Mart 2012, İstanbul.
 • Oksidatif Stres, DNA Hasarı, DNA Onarımı ve Hastalıklarla İlişkisi konulu teorik ve uygulamalı kurs. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 22-25 Mayıs 2012, İzmir.
 • Embriyonik Kök Hücre Kültürü Uygulamalı Eğitimi. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü, 12-16 Mayıs 2014.
 • Temel İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Klinik Araştırmalar Derneği, 23 Ocak 2015, İzmir.
 • Hibridoma Teknolojisi ve Antikora Dayalı Tanı Sistemlerinin Geliştirilmesi. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Gen Mühendisliği Ve Biyoteknoloji Enstitüsü, 24-28 Ekim 2016.
 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Bazı Makaleler

 • Akyuz S, Turan F, Gurbuzler L, Arici A, Sogut E, Ozkan O. The Anti-Inflammatory and Antioxidant Effects of Curcumin in Middle Ear Infection. J Craniofac Surg. 2016 Jul;27(5):e494-7.
 • Özbek K, Ceyhan K, Koç F, Söğüt E, Altunkaş F, Karayakalı M, Çelik A, Kadı H, Köseoğlu RD, Önalan O. The protective effect of single dose tadalafil in contrast-induced nephropathy: an experimental study. Anatol J Cardiol. 2015 Apr;15(4):306-10.
 • Söğüt E, Kadı H, Karayakalı M, Mertoğlu C. The association of plasma vitamin A and E levels with coronary collateral circulation. Atherosclerosis. 2015 Apr;239(2):547-51.
 • Erdemir F, Atilgan D, Firat F, Markoc F, Parlaktas BS, Sogut E. The effect of sertraline, paroxetine, fluoxetine and escitalopram on testicular tissue and oxidative stress parameters in rats. Int Braz J Urol. 2014 Jan-Feb;40(1):100-8.
 • Söğüt E, Ortak H, Aydoğan L, Benlı I. Association of paraoxonase 1 L55M and Q192R single-nucleotide polymorphisms with age-related macular degeneration. Retina. 2013 Oct;33(9):1836-42.
 • Kaya Z, Sogut E, Cayli S, Suren M, Arici S, Karaman S, Erdemir F. Evaluation of effects of repeated sevoflurane exposure on rat testicular tissue and reproductive hormones. Inhal Toxicol. 2013 Mar;25(4):192-8.
 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 • Türk Klinik Biyokimya Derneği
 • Türk Biyokimya Derneği

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği

Ozel Ege Sehir Hastanesi - Doktorlar - Doç. Dr. Erkan Söğüt